نمونه کار ما - اپلیکیشن اگدرون

اپلیکیشن اگدرون

سامانه جامع اگدرون برای تسهیل امور مربوط به تشخیص آفات، سم پاشی و پایش زمین کشاورزی در راستای استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای افزایش بهره وری ایجاد شده است.

این سامانه به همراه اپ موبایلی خود به کشاورزان، مهندسان ناظر کشاورزی و فعالان در حوزه خدمات کشاورزی و زراعی این امکان را می دهد تا به بهترین شکل عملیات مربوط با پایش زمین و مبارزه با آفات صورت گیرد.

مشاهده سایت